Phone Mail

Onze activiteiten

ANKER18 is een advieskantoor voor bedrijfsvastgoed. Onze activiteiten omvatten advisering bij verkoop- en verhuurtransacties van kantoor- en industriegebouwen, bedrijventerreinen, retail- en andere vastgoedobjecten, evenals beheer, schattingen en consultancy-opdrachten.

Inleiding

Als verantwoordelijke van de verwerking en bewaring van uw persoonlijke data nemen we deze taak zeer ernstig en volgen hierbij de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake elektronische communicatie. Deze verklaring legt uit hoe we dat verwezenlijken. In dit beleid wordt er vermeld wat we precies doen met de persoonlijke informatie in ons bezit, hoe we deze beschermen, alsook uw rechten met betrekking tot privacy (indien van toepassing).

Huidige versie van onze privacyverklaring en mogelijke wijzigingen:

De actuele versie van onze privacyverklaring is versie 1.0 van 16/09/2019. Bij herzieningen zal deze versie aangepast op de huidige webpagina.

Hoe vergaren we uw persoonlijke informatie en voorkeuren?

 • Elektronisch via onze website en correspondentie via email – bvb. namen, adressen of e-mailgegevens.
 • Telefonisch bij het meedelen van uw voorkeuren, gewenste informatie als ook uw contactgegevens
 • Persoonlijk tijdens o.a. vergaderingen, zakelijke evenementen en ook via het doorgaande contact tussen u en onze diensten

Onze rechtsgrond voor de verwerking van uw informatie.

Anker18 verzamelt uw persoonlijke data en verwerkt deze op basis van het verkrijgen van uw toestemming om zo te doen alsook in verband met uitvoering van onze overeengekomen diensten/wilsuitoefening conform met het wettelijk kader en de toepasselijke deontologie.

Hoe verwerken wij uw informatie?

Uw persoonlijke informatie wordt behandeld in naleving met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en kunnen deze op de volgende manieren gebruikt worden:

 • Om het verbeteren van onze website via cookies/persoonlijke voorkeuren op te slaan en deze dan te verwerken
 • Om onze commerciële mailings te kunnen uitsturen naar geïnteresseerde partijen die ingeschreven zijn in onze nieuwsbrief alsook het versturen van pandbrochures
 • Om op een functionele en gepaste manier met u te kunnen communiceren
 • Om in de verleende hoedanigheid als makelaar/beheerder de noodzakelijke informatie te verwerken bij het opstellen van documenten zoals bvb. Een Energieovernamecontract
 • Om uw identiteit te verifiëren zodat we de wettelijke en regelgevende normen kunnen respecteren.

Openbaarheid van uw toevertrouwde gegevens met derden

Uw informatie kan gedeeld worden aan:

 • Bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken, ondersteunen.
 • Derde partijen waarvoor u ons toestemming verleent om deze informatie aan te geven.
 • Officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bvb. witwasoperaties, fraude, e.a.
  Uw persoonlijke data zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals het doorverkopen aan anderen, publieke bekendmaking,…

Wenst u zich uit onze commerciële mailings te schrijven?

Gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@anker18.be met uw verzoek.

Overdracht van persoonlijke data buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Anker18 kan uw persoonlijke data overdragen en opslaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze kan verwerkt worden door medewerkers van onze dienstverleners buiten de EER. Indien dit het geval is, zorgen wij ervoor dat de informatie alsnog voldoende beveiligd wordt.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Uw privacy staat bij ons vanzelfsprekend in het hoogste vaandel. Om dit correct te respecteren zijn al onze gegevens en uw persoonlijke data beveiligd door een IT-specialist.

Uw informatie, uw rechten

U kan ons contacteren om de reeds verkregen informatie te corrigeren naar uw gelieven als ook een kopie vragen van de huidige aanwezige gegevens. Ook kan u ons opdragen om uw informatie niet te gebruiken alsook u uit te schrijven van onze database. Dit kunt u simpelweg doen door een email met uw verzoek te sturen naar info@anker18.be.
Hoelang houden wij uw persoonlijke informatie bij?
Wij houden uw gegevens bij in het opzicht van u en andere belanghebbende partijen informatie te verstrekken a.d.h.v. uw voorkeuren en alsook conform het actuele wettelijk kader en deze niet langer bewaren dan genoodzaakt. Indien u wenst dat wij uw informatie verwijderen uit onze database, neem dan contact met ons op info@anker18.be.

Cookies

De zoekfunctionaliteit werkt op basis van cookies. Op uw lokale computer wordt de ingevoerde zoekopdracht (bijvoorbeeld: “te koop, kantoor, postcode 2030”) opgeslagen. Wanneer u binnen de geldigheid van de cookie (c.q. de browsersessie) terugkeert naar de website, zal de zoekopdracht vooringevuld worden. Op dezelfde manier wordt de pagina onthouden van de collectie zoekresultaten waar u zich bevindt, zodat bij het gebruiken van de “back”-button niet telkens vanaf 1 moet worden herbegonnen.

Persoonsgegevens

De webformulieren “nieuwsbrief” en “contact” vragen om persoonsgegevens in te vullen. Deze worden in de backend van de website bijgehouden, waar onze webmaster/IT-specialist ze kan extraheren om er respectievelijk de nieuwsbriefmailinglijst mee te vullen en een antwoord op de gestelde vraag via de Anker18-website
Er is geen technische connectie tussen het zoeken naar panden (hetwelk in een lokale cookie wordt opgeslagen) en de ingevulde persoonsgegevens (die op de server worden opgeslagen).

Google

Er wordt gebruik gemaakt van diensten aangeboden door Google en die op hun eigen manier cookies e.d. aanwenden om hun functies te kunnen uitvoeren. Het gaat om:

● Google Maps.
● Google ReCAPTCHA.
● Google Site Tracking via Tag Manager.

De privacyverklaring van “Google” en bijhorende producten/diensten kunt u terug vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen omtrent de behandelingswijze van uw persoonlijke informatie enerzijds bij ons rechtstreeks via het emailadres: info@anker18.be of anderzijds via de dienst Gegevensbeschermingsautoriteit via de onderstaande contactgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel

T: +32 (0)2/274.48.00
F: +32 (0)2/274.48.38
W: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Onze persoonlijke gegevens:

Anker18 N.V.
Napelsstraat 73
B-2000 Antwerpen

T: +32 (0)3/232.18.18
F: +32 (0)3/233.18.18
E: info@anker18.be
W: www.anker18.be
RPR Antwerpen: 0873.962.080
BTW: BE 0873.962.080

Lid van de Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B, B-1000 Brussel

Erkende vastgoedmakelaars/syndici BIV: 502234 502742 506326 506519 *BVBA