Phone Mail

Het asbestattest en het epc-certificaat bij de verkoop van bedrijfsvastgoed

Bij de verkoop van bedrijfsvastgoed zijn een aantal documenten vereist. In dit artikel bespreken we de cruciale rol van het asbestattest en het EPC-certificaat bij de verkoop van bedrijfsvastgoed en hoe Anker18 hierbij kan helpen.

Het asbestattest: veiligheid voorop

Asbest was vroeger een veelgebruikt bouwmateriaal, maar vanwege de potentiële gezondheidsrisico’s is het nu bij wet verboden. Bij de overdracht van een (bedrijfs-)pand dat vóór 2001 is gebouwd, is het sinds november 2022 verplicht om te beschikken over een asbestattest. Dit attest informeert kopers over de aanwezigheid van asbest en draagt bij aan het beperken van eventuele risico’s. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om tijdig een geldig asbestattest aan te vragen zodra er over de verkoop van het pand wordt gecommuniceerd.

Asbestattest EPC

Asbestattest door een gecertificeerde asbestdeskundige

Een asbestattest wordt opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige. Deze expert onderzoekt tijdens een plaatsbezoek welke materialen uit het gebouw mogelijk risico’s met zich meebrengen. Om de aanwezigheid van asbest in het materiaal te bevestigen, is vaak een laboratoriumanalyse vereist. Anker18 helpt je bedrijfsvastgoed snel verkoopklaar te maken. Daarvoor doen we een beroep op onze interne asbestdeskundigen. Het asbestattest dat we opstellen heeft een geldigheidsduur van tien jaar, uitzonderlijk wordt dit beperkt tot vijf jaar bijvoorbeeld bij aanwezigheid van hoog risicovol asbest of toegangsbeperking van te inspecteren lokalen.

EPC-certificaat: duurzaamheid in de kijker

Het EPC-certificaat, of energieprestatiecertificaat, geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het verschaft een overzicht van de energieprestaties van het pand, waaronder de isolatie, verwarming en ventilatie. Net zoals bij het asbestattest, ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het EPC-certificaat bij de verkoper van het bedrijfspand, die hiervoor een gekwalificeerde energiedeskundige moet inschakelen. Na inspectie bepaalt deze expert de energiescore van het pand. Het EPC-certificaat bevat uitgebreide informatie over de energieprestaties van het gebouw en mogelijke maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen. Het certificaat is net zoals het asbestattest tien jaar geldig.