Twee maanden extra tijd voor het verlijden van aktes

08/04/2020

Twee maanden extra tijd voor het verlijden van aktes

De strenge corona-maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd, hebben uiteraard ook hun invloed op de activiteiten van de notariskantoren en dus op het verlijden van aktes.

Enkel dringende notariële aktes kunnen in deze corona tijden verleden worden.

Wat verstaat men onder ‘hoogdringendheid’?

  • Een geval van een nakend overlijden;
  • Een geval van een mogelijke overschrijding van fiscale termijnen (tenzij de fiscale autoriteiten bevestigen dat ze in dat geval een vrijstelling van boetes verlenen);
  • Een geval wanneer de financiële (negatieve) gevolgen voor de partijen “enorm groot” zijn

Voor deze dringende aktes wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt: alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn. Een andere notaris of diens medewerker niet. Slechts één medewerker van het kantoor waar de ondertekening doorgaat, zal aanwezig zijn om de formaliteiten na de akte te vervullen

Notarissen hebben ondertussen van de Vlaamse overheid extra tijd gekregen voor het verlijden van notariële aktes. De huidige termijnen dreigden door de corona-crisis overschreden te worden.

Anker18 adviseert om contact op te nemen met de instrumenterende notaris om zaak per zaak in detail te bespreken en uit te maken of er sprake in van hoogdringendheid.