Covid-19: Reden genoeg tot niet nakomen van huurverplichtingen

08/04/2020

Covid19: reden genoeg tot niet nakomen van huurverplichtingen?

Het mag duidelijk gesteld worden dat er geen enkele wettelijke regeling bestaat in dit verband. Zolang de Belgische Staat geen huurmoratorium oplegt (cfr. Frankrijk), zijn partijen (huurder en verhuurder) aangewezen op gezond verstand en goede wil om tot een oplossing te komen ongeacht de vele opinies van verschillende juridische specialisten ter zake.

Niet alleen verhuurders van winkelpanden maar ook deze van kantoren en bedrijfshallen worden momenteel geconfronteerd met de weigering van huurders om nog verder (deels) huurgelden te betalen. Vele huurders grijpen hiervoor naar  de term “overmacht”. Maar juristen leren ons dat overmacht niet beantwoordt aan de huidige situatie en het verzaken aan bepaalde contractuele verplichtingen niet rechtvaardigt.

De beslissing tot sluiting van de overheid is dus geen situatie die het voor de huurder onmogelijk maakt om de huurgelden te betalen en/of zijn andere verbintenissen (vb. onderhoud) uit te voeren.

Uit onze gesprekken met een aantal eigenaars leren we dat er wel degelijk begrip bestaat bij onze eigenaars voor de uitzonderlijke omstandigheden waarmee huurders te maken krijgen. Creatieve oplossingen zoals het spreiden van betalingen en/of het toekennen van kleine huurkortingen, kunnen het verschil zijn tussen toekomstige gezonde relatie eigenaar/huurder of een lange, dure juridische strijd tussen beiden.

Anker18 adviseert in deze om alleszins in gesprek te gaan met elkaar - al dan niet geruggesteund door een specialist in bedrijfsvastgoed.